Descrizione


Juncetum alpino-articulati Philippi 1960

Inclu : Equisetum variegatum-Ges. Oberdorfer 1957 (art. 3c).


NESSUNA INFORMAZIONE


. .

Lista delle specie


Frequenza / Dominanza Nome scientifico Nome italiano
V Carex hostiana DC.Carice di Host
V Equisetum variegatum Schleich.Equiseto variegato
V Juncus alpinoarticulatus ChaixGiunco alpino
V Molinia caerulea (L.) MoenchGramigna liscia
IV Epipactis palustris (L.) CrantzElleborine palustre
III Blysmus compressus (L.) LinkLisca compressa
III Carex viridula Michx.
III Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.Viticcini estivi
II Liparis loeselii (L.) Rich.Liparide
I Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. SchwarzGiunchina a cinque fiori
I Taraxacum paludosum (Scop.) Crépin
Taraxacum palustre aggr.
Tarassaco delle paludi

Muschi

IIICampylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen
 • Legenda
  cCH
  aF
  oCH
  oDi
  alCHd
  alCH
  alDi
  ssalCH
  ssalDi
  aCHd
  aCH
  aDi
  CH
  Di
  rCH
  hs
  w
  V
  IV
  III
  II
  I
  5
  4
  3
  2
  1
  +
  xxx
  xx
  x
.