Descrizione


Caricetea curvulae Br.-Bl. 1948 nom. cons. propos.

Syn.: Juncetea trifidi Hadac in Klika et Hadac 1944


NESSUNA INFORMAZIONE


. .

Lista delle specie


Frequenza / Dominanza Nome scientifico Nome italiano
cCH Antennaria dioica (L.) Gaertn.Sempiterni di montagna
cCH Arnica montana L.Arnica
cCH Campanula scheuchzeri Vill.Campanula di Scheuchzer
cCH Geum montanum L.Cariofillata montana
cCH Leontodon helveticus MératDente di leone dei graniti
cCH Nardus stricta L.Cervino
cCH Potentilla aurea L.Cinquefoglie fior d'oro
cCH Trifolium alpinum L.Trifoglio alpino
aF Anthoxanthum odoratum L.Paleo odoroso
aF Carex sempervirens Vill.Carice verdeggiante
aF Galium pumilum MurrayCaglio minore
aF Homogyne alpina (L.) Cass.Tossilaggine alpina
aF Ligusticum mutellina (L.) CrantzMotellina delle Alpi
aF Lotus corniculatus L.
aF Phleum rhaeticum (Humphries) Rauschert
aF Poa alpina L.Fienarola delle Alpi
aF Polygonum viviparum L.Poligono viviparo
aF Solidago virgaurea subsp. minuta (L.) Arcang.
aF Vaccinium gaultherioides Bigelow
 • Legenda
  cCH
  aF
  oCH
  oDi
  alCHd
  alCH
  alDi
  ssalCH
  ssalDi
  aCHd
  aCH
  aDi
  CH
  Di
  rCH
  hs
  w
  V
  IV
  III
  II
  I
  5
  4
  3
  2
  1
  +
  xxx
  xx
  x
.