Description


Eleocharito-Hippuridetum vulgaris Rübel ex Passarge 1955

Syn. : Hippuridetum Rübel 1911 ; Hippuretum vulgaris Eggler 1933.


NO INFORMATION


. .

List of speciesNO INFORMATION


.