Chiudere

Chara

Generi
Checklist : 50019

Lista delle specie

Chara aspera Willd.

Chara contraria Kütz.

Chara contraria Kütz. var. contraria

Chara contraria var. hispidula A. Braun

Chara denudata A. Braun

Chara filiformis H. Hertzsch

Chara globularis Thuill.

Chara globularis aggr.

Chara hispida L.

Chara hispida aggr.

Chara intermedia A. Braun

Chara polyacantha A. Braun

Chara strigosa A. Braun

Chara strigosa A. Braun f. strigosa

Chara strigosa f. jurensis Hy

Chara tenuispina A. Braun

Chara tomentosa L.

Chara virgata Kütz.

Chara vulgaris L.

Chara vulgaris L. var. vulgaris

Chara vulgaris aggr.

Chara vulgaris f. crassicaulis (Schleich. ex A. Braun) R. D. Wood

Chara vulgaris var. gymnophylla (A. Braun) Nyman

Chara vulgaris var. longibracteata (Kütz.) H. Groves & J. Groves