Descrizione


Scirpo-Cirsietum cani Balátová-Tulácková 1973

Syn. : Cirsietum cani Tx . et Preising 1951 ; Cirsietum cani R. Tx. et Preising ex Klapp 1965


NESSUNA INFORMAZIONE


. .

Lista delle specieNESSUNA INFORMAZIONE


.