Descrizione


Juncetum subnodulosi Koch 1926

Syn. : Juncus subnodulosus-Ass. Du Rietz 1925 (art. 3d). Inclu : gpt à Juncus subnodulosus Giugni 1991 (art. 3c).


NESSUNA INFORMAZIONE


. .

Lista delle specie


Frequenza / Dominanza Nome scientifico Nome italiano
V Juncus subnodulosus SchrankGiunco subnodoso
V Molinia caerulea (L.) MoenchGramigna liscia
IV Frangula alnus Mill.Frangola comune
III Cirsium palustre (L.) Scop.Cardo di palude
III Epipactis palustris (L.) CrantzElleborine palustre
III Eupatorium cannabinum L.Canapa acquatica
III Festuca rubra L. s.l.
Festuca rubra L.
III Mentha aquatica L.Menta d'acqua
III Schoenus ferrugineus L.Giunco nero delle paludi
II Ajuga reptans L.Iva comune
II Carex davalliana Sm.Carice di Davall
II Carex flacca Schreb.Carice glauca
II Carex hostiana DC.Carice di Host
II Carex panicea L.Carice migliacea
II Dactylorhiza incarnata (L.) Soó s.l.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Orchide palmata
II Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt & Summerh.Orchide a foglie larghe
II Eriophorum latifolium HoppePennacchi a foglie larghe
II Festuca filiformis Pourr.
II Inula salicina L.Enula aspra
II Linum catharticum L.Lino purgativo
II Parnassia palustris L.Parnassia
II Potentilla erecta (L.) Raeusch.Cinquefoglie tormentilla
II Ranunculus tuberosus Lapeyr.
II Succisa pratensis MoenchMorso del diavolo
II Valeriana dioica L.Valeriana palustre
 • Legenda
  cCH
  aF
  oCH
  oDi
  alCHd
  alCH
  alDi
  ssalCH
  ssalDi
  aCHd
  aCH
  aDi
  CH
  Di
  rCH
  hs
  w
  V
  IV
  III
  II
  I
  5
  4
  3
  2
  1
  +
  xxx
  xx
  x
.