Close
< Full list

II.3.3.2.3. Caricetum acutiformi-paniculatae

Description

Caricetum acutiformi-paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker in Boer 1942

Non : Caricetum paniculatae von Rochow 1951.


NO INFORMATION


List of species


NO INFORMATION