Close
< Full list

II.3.2.4.2. Butometum umbellati

Description

Butometum umbellati (Konczak 1968) Philippi 1973

Syn. : Butomus umbellatus Gesellschaft Konczak 1968 ; Sagittario-Butometum umbellati (Konczak 1968) Passarge 1999.


NO INFORMATION


List of species


NO INFORMATION