I.2.1.1.2 Lemno-Spirodeletum polyrhizae

  • I.2.1.1.2 · 
    Lemno-Spirodeletum polyrhizae

    Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954
    Syn. : Lemneto-Spirodeletum polyrrhizae Koch 1954 (orig.) ; Spirodelo-Lemnetum minoris Müller et Görs 1960 ; Spirodela-Lemna minor-Gesellschaft Knapp et Stoffers 1962 (art. 3c).