I.1 Charetea

 • I.1 · 
  Charetea

  Charetea Fukarek ex Krausch 1964
  Syn. : Charetea Fukarek 1961 (orig.) ; Charetea Fukarek ex Krausch 1964 ; Charetea fragilis Krausch ex Krause et Lang in Oberd. 1977 (corr. illeg., art. 40a) ; Charetea intermediae Fukarek 1961 ex Mucina et al. 2016.

  • I.1.1 · 
   Nitelletalia

   Nitelletalia Krause 1969
   Syn. : Nitelletalia flexilis Krause 1969.

   • I.1.1.1 · 
    Nitellion flexilis

    Nitellion flexilis Krause 1969
    Syn. : Nitellion Segal 1965 (art. 2b, 3b) ; Nitellion Dambska 1966 (art. 2b, 3b).

    • I.1.1.1.1 · 
     Nitelletum gracilis

     Nitelletum gracilis Corillion 1957
     Syn. : Nitelletum gracilis Tomasziewicz 1979 (art. 3b).

    • I.1.1.1.2 · 
     Nitelletum capillaris

     Nitelletum capillaris Corillion 1957
     Syn. : Lemno-Nitelletum capillaris Schaminée, Maier et Van Raam in Schaminée et al. 1995 (nom. superfl., art. 29c).

    • I.1.1.1.3 · 
     Nitelletum flexilis

     Nitelletum flexilis Corillion 1957
     Syn. : Heleochareto-Nitelletum flexilis Krause 1969 (nom. superfl., art. 29c).

    • I.1.1.1.4 · 
     Magnonitelletum translucentis

     Magnonitelletum translucentis Corillion 1957
     Syn. : -

   • I.1.1.2 · 
    Nitellion syncarpo-tenuissimae

    Nitellion syncarpo-tenuissimae Krause 1969
    Syn. : -

    • I.1.1.2.1 · 
     Nitelletum opacae

     Nitelletum opacae Corillion 1957
     Syn. : -

    • I.1.1.2.2 · 
     Nitelletum syncarpae

     Nitelletum syncarpae Corillion 1957
     Syn. : Nitelletum syncarpae Corillion) ex Dambska 1966 (phantom) ; Heleochareto-Nitelletum syncarpae Krause 1969 (nom. superfl., art. 29c).

    • I.1.1.2.3 · 
     Nitelletum syncarpae-tenuissimae

     Nitelletum syncarpae-tenuissimae Krause 1969
     Syn. : Nitelletum tenuissimae Schaefer-Guignier 1994 (nom. surperfl., art. 29c).

    • I.1.1.2.4 · 
     Nitelletum mucronatae

     Nitelletum mucronatae Tomaszewicz ex Hrivnák et al. 2001
     Syn. : Zbiorowisko z Nitella mucronata (Nitelletum ass. nov. prov.) Tomaszewicz 1979 (art. 3b) ; Nitelletum mucronatae Doll 1989. Non : Nitelletum mucronatae Corillion et Guerlesquin 1972 ; Nitellopsio obtusae-Nitelletum mucronatae (Tomaszewicz) Felzines et Lambert 2012.

    • I.1.1.2.5 · 
     Nitelletum batrachospermae

     Nitelletum batrachospermae Corillion 1957
     Syn. : Micronitelletum Corillion 1957 ; Nitelletum confervaceae Corillion ex Rivas Martinez et al. 2001 (art. 2b, 30).

    • I.1.1.2.6 · 
     Nitelletum hyalinae

     Nitelletum hyalinae Corillion 1949
     Syn. : Nitelletum hyalinae Golub, Losev et Mirkin 1991 (art. 31).

  • I.1.2 · 
   Charetalia

   Charetalia Sauer 1937 ex Krausch 1964
   Syn. : Charetalia Sauer 1937 (orig.) ; Charetalia Sauer ex F. Fukarek 1961 ; Charetalia hispidae Krausch ex Krause 1997 (art. 30) ; Charetalia Sauer 1937 ex Krausch 1964 ; Charetalia intermediae Sauer 1937 ex Mucina et al. 2016.

   • I.1.2.1 · 
    Charion vulgaris

    Charion vulgaris Krause et Lang ex Krause 1981
    Syn. : Thero-Charion Krause 1969.

    • I.1.2.1.1 · 
     Tolypelletum glomeratae

     Tolypelletum glomeratae Corillion 1957
     Syn. : Charo-Tolypelletum glomeratae Corillion 1957 p.p.

    • I.1.2.1.2 · 
     Charetum asperae

     Charetum asperae Corillion 1957
     Syn. : Charetum asperi Fijalkowski 1960 (art. 3b) ; Rhodo-Charetum asperae Krause 1969 ; Thero-Charetum asperae Krause 1969 ; Charetum asperae littorale Krause 1969 (nom. nud., art. 2b).

    • I.1.2.1.3 · 
     Charetum vulgaris

     Charetum vulgaris Corillion 1949
     Syn. : Thero-Charetum vulgaris Krause 1969 ; Charetum vulgaris Margalef 1949 (nom. nud., art. 2b, 3f) ; Charetum vulgaris Krause ex Krause et Lang in Oberd. 1977.

   • I.1.2.2 · 
    Charion globularis

    Charion globularis Krausch 1964 nom. mut. prop.
    Syn. : Characion Rübel 1933 (nom. nud., art. 2b) ; Charion Sauer 1937 (orig.) ; Charion hispidae Sauer 1947 (corr. illeg., art. 40a) ; Charion asperae Krause 1969 p.p. ; Eu-Charion asperae Krause 1969 ; Charion rudis-hispidae Pietsch 1987 (art. 5); Charion contrario-asperae Pietsch 1987 (art. 5) ; Charion intermediae Sauer 1937 ex Mucina et al. 2016.

    • I.1.2.2.1 · 
     Nitellopsidetum obtusae

     Nitellopsidetum obtusae Dambska 1961
     Syn. : Najadetum intermediae nitellopsidetosum Lang 1973 ; Magnocharacetum Sauer 1937 (art. 10).

    • I.1.2.2.2 · 
     Charetum globularis

     Charetum globularis Corillion 1949 nom. mut. prop.
     Syn. : Charetum fragilis Corillion 1949 (orig.) ; Charetum fragilis Fijalkowski 1960 (art. 3b).

    • I.1.2.2.3 · 
     Charetum contrariae

     Charetum contrariae Corillion 1957
     Syn. : Charetum contrariae Fijalkowski 1960 (art. 3b) ; Charetum contrariae Doll 1980 ; Charetum jubatae Krausch 1964 (Chara jubata A. Braun = Chara filiformis Hertzsch).

    • I.1.2.2.4 · 
     Charetum strigosae

     Charetum strigosae Dambska 1966
     Syn. : Charetum strigosae Krause 1969 (nom. nud., art. 2b) ; Charetum strigosae Krause et Lang in Oberd 1977 (art. 31).

    • I.1.2.2.5 · 
     Magnocharetum hispidae

     Magnocharetum hispidae Corillion 1957
     Syn. : Charetum equisetinae Schmidt 1981 (nom. superfl., art. 29c) ; Charetum rudis Dambska 1966 p.p.

    • I.1.2.2.6 · 
     Charetum intermediae

     Charetum intermediae Corillion ex Damska 1966 nom. mut. prop
     Syn. : Charetum intermediae Krause et Lang in Oberd. 1977 ; Charetum intermedii Fijalkowski 1960 (art. 3b) ; Magnocharetum aculeolatae Corillion 1957.

    • I.1.2.2.7 · 
     Magnocharetum tomentosae

     Magnocharetum tomentosae Corillion 1957
     Syn. : Charetum ceratophyllae Borhidi et Balogh 1970 (nom. nud., art. 2b) ; Charetum macrotelis Schmidt 1981 (art 2b, 30).